Ταυτότητα επιχείρησης
Shopping Cart
0,00

Ταυτότητα επιχείρησης 

Κάθε e-shop που εντάσσεται στην πλατφόρμα, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του το λιανικό εμπόριο και να παρέχει σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης: 

Επωνυμία Βασιλικη Λαμπρου ( vlgarage) 

ΑΦΜ 152942995 

ΔΟΥ ‘Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Έδρα ΚΟΛΟΝΟΥ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Αριθμό ΓΕΜΗ 140352301000 

Το πιο συνηθισμένο σημείο αναφοράς για τις παραπάνω πληροφορίες είναι η σελίδα των όρων χρήσης του καταστήματος.